SEMINAR

Forklarbar maskinlæring i praksis

Maskinlæring (ML) er i dag på alles lepper. ML muliggjør løsninger og tjenester som vi for noen år siden ikke kunne forestille oss. ML er også på full fart inn i offentlig sektor. I hvilken grad kan vi stole rådene ML-tjenestene gir? Hvordan kan vi gjøre ML mer fortålig og hva er de etiske utfordringene forbundet med ML?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmåla.

Initiativtaker til seminaret er GEMINI-senteret for IoT ved NTNU, Universitetet i Oslo og SINTEF.

Tid: 9. desember 2022, 10:00-14:00

 • Møterom Forum, Forskningsparken i Oslo, Gaustadalleen 21
 • Det er skiltet fra resepsjon til møterom. Forum ligger på plan 0: Gå forbi resepsjonen og ned hovedtrappa, fortsett rett frem og Forum ligger på høyre side.
 • Program

  Påmelding

  Kontaktinformasjon

  Veibeskrivelse

  Oppdatert: 12. desember 2022.