SEMINAR

Kunstig intelligens og personvern – fra fem ulike synsvinkler

Kunstig intelligens betegner dataprogrammer som tilsynelatende er intelligente. De kan gi økt effektivitet og automatisere mange oppgaver som inntil nylig krevde menneskelig interaksjon og samhandling. Kunstig intelligens gjennomsyrer stadig nye bruksområder, fra droner som analyserer jordbruksfelt, intelligente medisinske apparater som overvåker pasienter basert på fysiologiske målinger, til autonome navigasjonssystemer som brukes innen romfart. Dessverre kan slike dataprogrammer også misbrukes og ikke minst true personvernet.

I dette seminaret vektlegger vi spesielt personvernsutfordringene med utgangspunkt i fem ulike synsvinkler. Datatilsynet vil innledningsvis gi et regulativt perspektiv. Deretter ser vi nærmere på utfordringer relatert til tingenes internett, sikkerhet og chatboter, før det hele avsluttes med en antropologisk vinkling.

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt forskning og innovasjon innenfor denne tematikken.

Initiativtaker til seminaret er GEMINI-senteret for IoT ved NTNU, Universitetet i Oslo og SINTEF.

Tid: 17. februar 2022, 10:00-14:00

 • Møterom Forum, Forskningsparken i Oslo, Gaustadalleen 21
 • Seminaret blir gjennomført med faste tilviste plasser og påbud om munnbind. Antall deltagere er begrenset til 60 i et auditorium som tar 130.
 • Det er skiltet fra resepsjon til møterom. Forum ligger på plan 0: Gå forbi resepsjonen og ned hovedtrappa, fortsett rett frem og Forum ligger på høyre side.
 • Program

  Påmelding

  Kontaktinformasjon

  Veibeskrivelse

  Oppdatert: 21. februar 2022.