WEBINAR

Det grønne tingenes internett: Hva er egentlig det?

Det grønne tingenes internett (G-IoT) forventes å endre vårt dagligliv og bidra til å realisere visjonen om "grønn omgivelsesintelligens". I løpet av få år vil vi være omgitt av en enorm mengde sensorer, enheter og "ting", som kommuniserer via 5G, handler "intelligent" og tilbyr "grønne tjenester". Disse nye smarte objektene vil også være kontekstbevisste og i stand til å utføre bestemte funksjoner autonomt. Dette krever nye former for kommunikasjon mellom mennesker og ting og mellom ting selv, der strømforbruket er optimalisert og båndbreddeutnyttelsen maksimert.

G-IoT brukes i forskjellige betydninger. I dette webinaret fokuserer vi på å gjøre selve IoTen grønn (i motsetning til bruk av IoT for å gjøre andre domener grønne).

Målsettingen med webinaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt forskning og innovasjon innenfor denne tematikken.

Initiativtaker til webinaret er GEMINI-senteret for IoT ved NTNU, Universitetet i Oslo og SINTEF.

Tid: 2. september 2021, 10:00-13:30

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 6. september 2021.