WEBINAR

Personvernforordningen og tingenes internett: Lar de seg forene?

Personvernforordningen (på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) ble innført i Norge 20. juli 2018. Den definerer tingenes internett som en databehandlingsaktivitet hvis personvernkonsekvenser må vurderes.

Hva innebærer dette for utviklingen av tingenes internett? Hva vil det si å gjennomføre en slik vurdering? Hva finnes av praktiske hjelpemidler og verktøy?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Seminaret er organisert av GEMINI-senteret for IoT som er et samarbeide mellom UiO, NTNU og SINTEF.

Tid: 2. juni 2020, 10:00-13:30

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 3. juni 2020.