Kvantedatamaskiner og tingenes internett

Kvantedatamaskiner og kvanteberegning er gjenstand for intensiv forskning i så vel privat som offentlig regi. Mye av denne forskningen er motivert ut i fra sikkerhetshensyn siden kvanteberegning vil kunne gjøre en stor del av den eksisterende krypteringsmetodikken ubrukbar. Kvanteberegning har imidlertid et langt bredere anvendelsesområde og i dette seminaret vil vi ta for oss noen av disse.

Relevansen for tingenes internett vil bli belyst spesielt. På hvilken måte og i hvilken grad kan kvanteberegning løse problemer forbundet med eksisterende teknologi for tingenes internett. Hva er konsekvensene på kort og lang sikt?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Seminaret er organisert av GEMINI-senteret for IoT som er et samarbeide mellom UiO, NTNU og SINTEF.

Program

Påmelding

Veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 31. october 2019.