Bærekraftig utvikling og tingenes internett

Vi er på vei inn i en ny digital tidsalder basert på tingenes internett - et internett skreddersydd for kommunikasjon mellom oss og tingene rundt oss, og ikke minst automatisk og smart interaksjon mellom tingene selv.

Hva er konsekvensene for en bærekraftig utvikling? Hvordan skal vi tilfredsstiller våre behov i en kontekst av tingenes internett uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov? Kan tingenes internett gjøre det lettere å skape bærekraftig utvikling? Må samfunnsstrukturer og systemer bygges på en ny måte?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 25. january 2019.