Det fremtidige "mennesket"

Intensiv forskning innen områder som maskinlæring, kunstig intelligens, robotikk og genmanipulasjon vil på relativt kort sikt medføre store samfunnsmessige omveltninger. At samfunnet gjennomgår dramatiske forandringer er i og for seg gammelt nytt. Det spesielle med dagens situasjon er at menneske selv ikke nødvendigvis er unntatt disse endringene - endringene er ikke lenger begrenset til samfunnet og den teknologien vi gjør bruk av, men vil trolig også ramme oss selv.

Daglig fores vi med mer eller mindre spekulative fremtidsscenarier. Hva er egentlig mulig i dag? Hvor langt har forskningen kommet? Og hva er realistisk med hensyn til de neste 30 årene?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Seminaret innledes med et foredrag av Professor emeritus Herman Ruge Jervell som tar utgangspunkt i boka "Hva datamaskiner ikke kan" som han og Kai A. Olsen publiserte for mer enn 35 år siden. I hvilken grad er bokas innhold fremdeles relevant, og hva er det viktig å tenke på når man skal spå om fremtiden?

Program

Videocast av seminaret på YouTube.

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 14. juni 2018.