Tingenes internett og sikkerhet

Tingenes internett eksisterer alt i dag, men kun i en prematur tilstand. Tingenes internett er egentlig som vanlig internett, rent bortsett fra at det er skreddersydd for kommunikasjon mellom oss og tingene rundt oss, og ikke minst for automatisk interaksjon mellom tingene selv.

I fremtiden vil de fleste menneskeskapte ting være tilgjengelig på nettet, og kommunikasjonen vil i stor grad skje automatisk og intelligent. Skal vi på hytta, kan det for eksempel godt være bilen vi kjører som skrur på varmen når bilen skjønner at det er dit vi skal.

Hvilke muligheter gir tingenes internett? Hvilke problemer kan denne teknologien løse? På den annen side, hva er konsekvensene for sikkerhet og personvern?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 18. desember 2017.