Aggregering av risiko – hva fungerer i praksis?

Aggregering av risiko internt og på tvers av virksomhet- og organisasjonsstrukturer er viktig og en forutsetning for risikobasert beslutningsstøtte. Det overordna risikobildet må være tilstrekkelig korrekt, men også oversiktlig og lett å forstå. Dette er krevende å implementere og få til å virke på en tilfredsstillende måte.

Hva vil det egentlig si å aggregere risiko? Er det aggregerte resultatet godt nok for beslutningstagere? Hva kan automatiseres?

Målsetningen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. april 2017