Cybersikkerhet og personvern – Hånd i hånd eller hver for seg?

Personvern for cyberbaserte tjenester forutsetter høy grad av cybersikkerhet. Samtidig krever cybersikkerhet at det samles inn informasjon som potensielt kan skade personvernet. Hvordan skal cybersikkerhet og personvern balanseres? Hva skal vi ta høyde for når utformer policyer og designer systemer?

Målsetningen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 15. november 2016