Personvern i vårt cyberspacebaserte samfunn

De fleste er enige om at personvern er viktig. Men tas det nok hensyn til personvern i vårt cyberspacebaserte samfunn? Hva er situasjonen for den enkelte borger? Hva skjer i privat sektor, og hvordan følges dette opp i det offentlige? Hva finnes av teknologiske løsninger?
Målsetningen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Dette SINTEF-seminaret arrangeres i samarbeide med USIT.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 24. juni 2016