Cyberspace – Hva er utfordringene fra et risikoperspektiv?

Begreper som "cybertrussel", "cyberrisiko" og "cybersikkerhet" florer i media, men er egentlig "cyber"-prefikset av betydning? Hvordan skiller disse begrepene seg fra mer konvensjonelle termer som "trussel", "risiko" og "sikkerhet"? Og ikke minst, hva er de praktiske konsekvensene for håndteringen av risiko? Målsetningen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 2. februar 2016.