Estimering av sikkerhetsnivå: Fra et tverrfaglig perspektiv

Sikkerhet er vanskelig å måle og estimere. Mange verktøy og metoder forutsetter eksakte kvantitative verdier som det er tilnærmet umulig å sette i reelle analyser. Hvilke metoder egner seg for estimering av sikkerhet i praksis? Hvordan måler vi sikkerhet med kvalitative teknikker? Hva kan vi lære fra andre fagområder? Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 16. oktober 2015.