Kost-nytte-analyse i en risikoevaluering

For å ta stilling til hvordan en risiko skal behandles er en kost-nytte analyse ofte påkrevd. Hvordan skal man gjøre en slik analyse? Hva er fallgruvene? Er det spesielle utfordringer forbundet med sikkerhet og cyberrisk? Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 16. juli 2015.