Cyberrisk: Hva slags risk er det og hva er konsekvensene for analyse og testing?

Begreper som cyberrom, cybersamfunn og cybersikkerhet florerer i fagpressen. Noen snakker også om cyberrisk. Hva slags risk er egentlig det? Innebærer cyberrisk nye utfordinger? Må man analysere og teste på nye måter? Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 31 juli 2015.