Hvordan verdisette og estimere risiko

Alle som har vært involvert i en risikoledelse vet at det å måle risiko kan være vanskelig. Hva slags skalaer skal vi bruke? Skal vi arbeide kvantitativ eller kvalitativt? Er sannsynligheter bedre enn frekvenser, eller omvendt? Bør vi måle tap i kroner og øre? Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 3. august 2015.