Hvordan aggregere risiko og risikoanalyser

De fleste virksomheter gjennomfører risikoanalyser årlig; noen gjør det kanskje en til to ganger i året, mens det hos andre skjer det langt oftere. En viktig del av risikoledelse er å aggregere disse analysene til et overordna risikobilde for virksomheten. Men hva er egentlig en god strategi eller metodikk for å kombinerer, komponere eller aggregere risikoanalyser? Videre, hvordan slår man sammen risker og hvilket granularitetsnivå skal man velge, og i hvilken grad kan dette gjøres automatisk? Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt disse spørsmålene.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 4. august 2015.