Sikkerhetsstyring: Hvordan analysere, predikere, monitorere og håndheve sikkerhet med hensyn til endring

Sikkerhetsstyring handler om systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de mål en organisasjon har satt seg og de krav som stilles til organisasjonen. I dette arbeidet inngår også kontinuerlig forbedring av sikkerheten. Sikkerhetsstyring er en aktivitet som løper parallelt med øvrige aktiviteter i organisasjonen. Et spesielt vanskelig aspekt innenfor sikkerhetsstyring er håndtering av endring. En organisasjon er i stadig endring, for eksempel ved endringer i informasjonssystemer, arbeidsprosesser og -roller, infrastruktur, policyer, osv., og alle slike endringer kan fort påvirke sikkerhetsnivået. Dette seminaret presenterer ulike metoder og teknologier for målrettet og effektiv sikkerhetsstyring med spesiell vekt på endringsproblematikk. Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt temaet.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. august 2015.