Kurs i risikoanalyse

Risiko er tett knyttet til virksomhetsarkitektur, IT-arkitektur, brukere og økonomi. For å forstå og håndtere risiko trengs systematiske metoder og verktøy for risikostyring. En risikoanalyse bør være helhetlig og ta hensyn til både systemer, prosesser og brukere. En risikoanalyse bør også være tilstrekkelig presis og kunne utføres i løpet av begrenset tid. Samtidig vet vi at risikobildet endres ofte og at det er viktig med forståelighet og gjenbruk, slik at man enkelt kan vedlikeholde det helhetlige risikobildet og bruke det som beslutningsstøtte. SINTEF har over de siste ti årene utviklet en metode for modelldrevet risikoanalyse som heter CORAS. Metoden gir et solid beslutningsgrunnlag for risikostyring med vekt på så vel presisjon som enkelthet. CORAS består av en prosess, et modelleringsspråk og et modelleringsverktøy. CORAS-prosessen understøttes av grafiske diagrammer og et dedikert dataverktøy som kan lastes ned gratis. CORAS er basert på ISO 31000. SINTEF og andre har i en årrekke brukt CORAS til industrielle risikoanalyser i ulike sektorer. CORAS er dokumentert i detalj i en nylig utkommet bok. Forskerne bak CORAS vil gi et intensivkurs i selve metoden, samt demonstrere bruken av metoden i praksis.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. august 2015.