Hvordan å forutsi effekten av endring på IT-systemer

IT-systemer som håndterer sentrale arbeidsprosesser slik som fildeling, ressursforvaltning, overvåking eller ulike transaksjoner gjennomgår stadige endringer i løpet av sin levetid. Endringene er nødvendige for å tilpasse systemene til nye arbeidsprosesser, nye teknologier eller nye brukere. Ideelt sett skal endringene skje uten at brukerne merker det; uten nedetid av systemet og uten å skape problemer i form av dårlig tilgjengelighet eller dårligere sikkerhet. For at dette skal være mulig trengs metoder for å kunne forutsi effekten av endringer i arkitekturen til et system før endringene implementeres. Seminaret vil gi en oversikt over behov, muligheter, utfordringer og løsninger forbundet med prediksjon av systemkvalitet. Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt temaet.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. august 2015.