Håndtering av sikkerhet i IT-systemer som endrer seg

Kritiske IT systemer slik som internettbaserte banktjenester og pasientdatabaser på sykehus skal ivareta sikkerheten uavhengig av hvilke plattformer de kjører på, antall brukere eller endringer som følge av nye teknologier. Særlig utfordrende er uforutsette endringer som kan oppstå når et system brukes lengre enn det var designet for. Et slående eksempel på dette er det såkalte "år 2000-problemet", også kjent som Y2k og millennium-feilen, som oppstod fordi man ikke hadde forutsett levetiden til mange IT-systemer og dataprogrammer.

I dette seminaret fokuserer vi på sikkerhet i relasjon til endring av IT-systemer. Hvordan kan vi sørge for at sikkerheten ivaretas selv om systemet endres? Og hvordan kan vi sørge for at IT-systemene er tilstrekkelig fleksible til å kunne tilpasses stadige endringer i krav og omgivelser uten at det går på bekostning av sikkerheten?

Seminaret vil gi en presentasjon av utfordringer med hensyn til å ta vare på sikkerhet ved endring. Vi vil presentere metoder og muligheter for å adressere slike utfordringer med vinkling både fra IT-industrien og fra forskningsmiljøer.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. august 2015.