Håndtering av tillit i elektronisk samvirke – hvem kan man stole på og hva er risikoen?

Tillit er en forutsetning for samhandel. Tidligere kunne man basere tillit på direkte kontakt med andre mennesker og tillit kunne etablere seg over tid. I nettbaserte virksomheter hvor mennesker og organisasjoner samhandler uten og møtes ansikt til ansikt, er man helt avhengig av nye måter å bygge tillit på.

Aktørene i dagens informasjonssamfunn trenger enkle metoder som kan hjelpe dem med å vurdere risiko og muligheter forbundet med å gi tillit. Ukritisk tillit til nettbaserte aktører kan føre til at man blir lurt. På den andre siden kan vilje til å stole på noen åpne for muligheter som ellers ville gå tapt. Ettersom elektroniske nettverk slik som Internett blir stadig viktigere er null tillit til nettbaserte virksomheter i realiteten ikke en opsjon. Bedrifter, myndigheter, media, og underholdningsindustrien tilbyr i økende grad sine tjenester på nett, og brukere forventer at tjenester er tilgjengelige over Internett.

I dette seminaret vil vi fokusere på hvordan tillit kan bygges mellom aktører i nettbaserte virksomheter. Foredragsholderne tar for seg ulike aspekter ved tillit og virkemidler for å analysere og bygge tillit. Presentasjonene bygger på resultater fra forskningsprosjektet ENFORCE, finansiert av Norges forskningsråd.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. august 2015.