Mobil beslutningsstøtte i krisesituasjoner – hvordan kan mobil beslutningsstøtte forbedre beredskapen i krisesituasjoner og redusere feilmarginen ved beslutningene som tas?

I krisesituasjoner, slik som snøskred eller skogbrann må beslutninger tas på bakgrunn av informasjon fra mange ulike kilder. Åstedsinformasjonen kan være vanskelig tilgjengelig og utfallet av beslutningene usikre. Beslutningsstøtte er teknologier og metoder for å hjelpe mennesker med å ta vanskelige beslutninger. Beslutningsstøttesystemer omfatter både teknologi for å samle inn, bearbeide og sammenstille informasjon fra ulike kilder, framstille informasjonen på en lettfattelig måte, samt regler for å foreta prediksjoner basert på denne informasjonen.

I dette seminaret skal vi blant annet høre om: (1) brukergrensesnittdesign for mobile enheter; (2) mobil beslutningsstøtte i praksis – presentasjon av noen løsninger som er i bruk; (3) hvordan systematisere erfaringer for å lære av dem; (4) state-of-the-art innen beslutningsstøtteteknologi. Seminaret arrangeres i forbindelse med det nylig oppstartede forskningsprosjektet EMERGENCY.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 6. august 2015.