Skjulte avhengigheter i komplekse systemer – hvordan skal vi gå frem for å avdekke skjulte avhengigheter når vi vurderer sikkerheten til komplekse systemer?

I sikkerhetskritiske virksomheter som offshore og luftfart har man en tradisjon for å implementere redundante, uavhengige sikkerhetsløsninger for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Sannsynligheten for at flere sikkerhetsbarrierer svikter samtidig, uavhengig av hverandre, skal være liten. Men er det virkelig slik, og hvordan går man frem for å avdekke eventuelle skjulte avhengigheter? I komplekse it-systemer har vi de samme utfordringene. Vi kan bygge inn sikkerhetsbarrierer i form av brannmurer og antivirus, men nettopp dette kan gi opphav til skjulte avhengigheter i samspillet mellom system og sikkerhetstiltak.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 5. august 2015.